กระทรวงยุติธรรม หารือนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

25 ก.ย. 2562 18:46 น. 211 ครั้ง

              ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับนายปิยบุตร แสงกนกกุล ประธานกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อตรวจเยี่ยมและหารือเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม การประสานงาน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมาธิการฯ และกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

              ทั้งนี้​ ทาง​คณะกรรมาธิการ​ฯ ได้ฝากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด​กระทรวงยุติธรรมให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการอย่างสูงสุด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด