" จะทำทุกเรื่องในขอบเขตของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ประชาชน ได้รับความเป็นธรรม "

26 ก.ย. 2562 18:10 น. 156 ครั้ง

 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
โดยมี นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมเข้าร่วมฯ โดยครอบครัวของ
นางสาวธิติมา นรพันธ์พิพัฒน์ หรือ “ลัลลาเบล” ได้เข้าพบเพื่อขอความยุติธรรม ให้กับน้องลัลลาเบล และครอบครัว

ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าว พร้อมกล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า
กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความยุติธรรมให้กับครอบครัวของลัลลาเบล ซึ่งเบื้องต้นทางครอบครัวชี้แจงว่า เมื่อสูญเสียน้องลัลลาเบล ทางครอบครัวประสบปัญหาด้านภาระค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ซึ่งเดิมทีผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับผิดชอบ และยังมีความแคลงใจในส่วนของผลการตรวจพิสูจน์ จึงประสงค์ร้องขอให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการตรวจพิสูจน์ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวย้ำว่า
“จะทำทุกเรื่องในขอบเขตของกระทรวงยุติธรรม อยากให้ครอบครัวน้องลัลลาเบล ได้รับความเป็นธรรม และไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทย คนใด”

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้ชี้แจงให้กับทางครอบครัวของ ลัลลาเบล ว่า กองทุนยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนยากจน ให้เข้าถึงความยุติธรรมและช่วยเหลือในการดำเนินคดี เช่น ค่าจ้างทนายความ
ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น ซึ่งทางกองทุนยุติธรรมจะดำเนินการ ภายใน ๒๑ วัน

พร้อมนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้รายงานผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม ในส่วนของการดำเนินการซึ่งปรับเพิ่มขึ้นและมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งคาดการณ์ว่า ท้ายที่สุดแล้วจะมีผลประเมินของกองทุนยุติธรรมกับกรมบัญชีกลางในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ ๓.๕ ในส่วนการประชาสัมพันธ์โครงการ
การประกวดหนังสั้น รวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆ กองทุนยุติธรรมมีเป้าประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง โดยจะจัดให้มีขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะปรับกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมยุคดิจิทัล และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาแบบองค์รวม ตอบสนองนโยบาย “ยุติธรรมพึ่งได้ ประชาชนยิ้มออก”

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด