• Slide 0
  • Slide 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู็อำนวยการสำนักงาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู็อำนวยการสำนักงาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 27 ก.ย. 2562 14:05 น.

จำนวนผู้อ่าน 581 คน