• Slide 0
  • Slide 1

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 27 ก.ย. 2562 14:34 น.

จำนวนผู้อ่าน 628 คน