ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

27 ก.ย. 2562 14:47 น. 436 ครั้ง

เอกสารแนบ