ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

29 ก.ย. 2562 11:48 น. 250 ครั้ง

1) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2. ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

3) ด้านการอำนวยความยุติธรรม