การประชุมการจัดทำร่างนโยบายและแผนงานการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

30 ก.ย. 2562 08:36 น. 107 ครั้ง

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการจัดทำร่างนโยบายและแผนงานการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างนโยบายและแผนงานการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด มาตรฐานการดำเนินงานของเจ้าพนักงานพินิจ และกรอบการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของเจ้าพนักงานพินิจ ในการนี้นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ