โครงการคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1 ต.ค. 2562 09:40 น. 189 ครั้ง

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้การดำเนินงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่เชิงรุกในการพบปะและรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา รวมถึงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตลอดจนประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา การจัดบูธนิทรรศการ การเล่นเกมแจกของรางวัล และการให้ความรู้ในเรื่องสิทธิจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ และเล่นเกมแจกของรางวัลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมงานด้วย

      ในการนี้นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพินิจฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงานและเยี่ยมชมบูธของกรมพินิจฯ ด้วย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ