" ยุติธรรม " ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการประชุมเครือข่าย ความร่วมมือด้านการสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน

4 ต.ค. 2562 19:31 น. 138 ครั้ง

ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๖ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายวัลลภ นาคบัว รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และการเสนอชื่อโฆษกและรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนรายชื่อโฆษกของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งสรุปช่องทางการส่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมและข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ในการนี้ ได้พิจารณาแนวทางการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (IO) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตามกรอบนโยบายการปฏิบัติการข่าวสารของรัฐบาล

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ