กรมพินิจฯ ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 129 ปี

7 ต.ค. 2562 10:19 น. 111 ครั้ง

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 129 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสบทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด