นิติวิทย์ฯ จัดงาน “วันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562”

9 ต.ค. 2562 14:24 น. 96 ครั้ง

            วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์
เป็นประธานในการจัดงาน “วันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562” โดยมี พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ ภายในงานจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา หัวข้อ “ทำอย่างไรให้กายสมดุล” และการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป   

        การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในองค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเป็นการสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ต่อไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด