นิติวิทย์ฯ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

9 ต.ค. 2562 14:28 น. 73 ครั้ง

        วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร้อยตำรวจเอกหญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดินทางเข้าร่วม “งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 17 ปี” และรับมอบโล่รางวัล ใน “งานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          โดยในงานฯ ดังกล่าว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประเภทหน่วยงานภาครัฐที่มีผลงาน CSR ที่สนับสนุนการดำเนินภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นประธานในพิธี และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด