นิติวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

9 ต.ค. 2562 14:30 น. 91 ครั้ง

       วันที่ 3 ตุลาคม 2562 พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรวีร์ ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมี
นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
รองอธิบดีกรมพินิจฯ
ให้การต้อนรับ, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ให้การต้อนรับ และ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ

      

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด