สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

9 ต.ค. 2562 14:32 น. 139 ครั้ง

          วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม นำโดย นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวอรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณโถงกลางสถาบันฯ ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด