รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

9 ต.ค. 2562 14:34 น. 95 ครั้ง

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์  คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายโกมล  พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า งานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ แต่ในโครงข่ายงานยังต้องขยายขอบเขตให้มากขึ้นและต้องดำเนินการในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ เช่น การตรวจดีเอ็นเอบุคคลนิรนาม นอกจากนี้ยังมีการตรวจดีเอ็นเอโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ทั้งในส่วนการติดตามบุคคลสูญหาย การปลอมแปลงเอกสาร ก่อนดำเนินคดี เพื่อลดภาระงานในชั้นศาล ขณะเดียวกัน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังดำเนินการตรวจสารเสพติดจากเส้นผม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ช่วยให้เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้ว กลับไปใช้สารเสพติดมีจำนวนลดลง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด