นิติวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข”

9 ต.ค. 2562 14:44 น. 160 ครั้ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข” ณ บริเวณหน้า ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์  คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี

          “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ส่งต่อเรื่องร้องเรียนปัญหาอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน ในรูปแบบการบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม เสมอภาค สะดวกรวดเร็ว อย่างเป็นรูปธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด