กระทรวงยุติธรรม เปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข "ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

9 ต.ค. 2562 15:05 น. 2,173 ครั้ง

ข่าว : พิมล

ถ่ายภาพ : พิษณุ,อรรถโกวิท

ออกแบบ : พิษณุ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ