สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

9 ต.ค. 2562 16:34 น. 54 ครั้ง

    9 ตุลาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี    โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด และที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชน จำนวน 2 ราย ดังนี้

 ปรึกษากฎหมาย 

-คดีแพ่ง 1 ราย

กองทุนยุติธรรม

-คดีแพ่ง 1 ราย 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด