กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนตุลาคม 2562

10 ต.ค. 2562 14:58 น. 274 ครั้ง

          วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 07.50 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป และฟังธรรม ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของกรมบังคับคดี ณ บริเวณหน้าพระพุทธยุติธรรมบดี ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด