ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ อำเภอแม่ระมาด

10 ต.ค. 2562 16:28 น. 81 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 นางนิตยา ทรายทอง ยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม จังหวัดตาก สาขาแม่สอดและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยทำการประชาสัมพันธ์ภารกิจ หน้าที่ ข้อปฏิบัติของศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั้ง 5 ด้าน  ต่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้คณะกรรมการของศูนย์ยุติธรรมมีความเข้าใจในภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของศูนย์ยุติธรรมมากขึ้น พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่และร่วมกันหารือแก้ไขปัญหา ณ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด