สยจ.มหาสารคาม "ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชน"

10 ต.ค. 2562 16:55 น. 100 ครั้ง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก อำเภอกุดรัง และอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด