นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสร้างสุข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

15 ต.ค. 2562 14:28 น. 105 ครั้ง

วันที่ 11 ตุลาคม  2562 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสร้างสุข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ

ในการนี้ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวีร์ ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ และนางสาวกรรณิการ์ สุทธพจนารักษ์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด