นิติวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์

15 ต.ค. 2562 14:30 น. 103 ครั้ง

          วันที่ 11 ตุลาคม 2562 พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคให้แก่ “มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2562 ครบรอบ 104 ปี โดยมี พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด