ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2562

15 ต.ค. 2562 16:16 น. 278 ครั้ง

1) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2) ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

3) ด้านการอำนวยความยุติธรรม