กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๘ ปี หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

16 ต.ค. 2562 15:57 น. 250 ครั้ง

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุภีร์ ขานไพบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๘ ปี

หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก โดยมี นายปิยะ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก เป็นผู้รับมอบ

ณ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ถนนบางนา - ตราด กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด