กระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

17 ต.ค. 2562 10:32 น. 437 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ