“กระทรวงยุติธรรม” เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

25 ต.ค. 2562 11:01 น. 151 ครั้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยมี ศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนชาวไทย ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์ สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่ โดยภายในนิทรรศการฯ แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ “เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา” แบ่งออกเป็น ๓ ห้อง จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน จัดแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม นำเสนอเรื่องราวความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมี ตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ส่วนที่ ๒ “ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร” จัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ส่วนที่ ๓ “ม่านธาราลือขจรเฉลิมราชย์องค์ราชัน” จัดแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติฯ นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยกับสายน้ำที่ผูกพันกันมาช้านาน และ ส่วนที่ ๔ “เอมอิ่มสุขสันต์ครบครันสำรับไทย” จำหน่ายสุดยอดอาหารไทยเลิศรสจากร้านที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ทูตานุทูต และภาคีเครือข่าย กว่าสองร้อยคน เข้าร่วมฯ

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ