กระทรวงยุติธรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

28 ต.ค. 2562 15:49 น. 161 ครั้ง

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีสมโภชองค์พระกฐิน งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ในนาม “กระทรวงยุติธรรม” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย                      ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัfกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีฯ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระmรวงยุติธรรม ได้มอบเงินบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จำนวนแห่งละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมกันนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๗,๐๗๓.๘๑ บาท

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ