นิติวิทย์ฯ ประชุมการจัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

30 ต.ค. 2562 11:15 น. 74 ครั้ง

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคุณภาพครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือดังกล่าวนั้น
เป็นการปฏิบัติตามระบบคุณภาพ เพื่อรักษามาตรฐาน ประสิทธิภาพและความแม่นยำ
ในการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด