นิติวิทย์ฯ นำทีมวิจัยร่วมขับเคลื่อนแผนวิจัยความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

30 ต.ค. 2562 11:18 น. 119 ครั้ง

            เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  ดร.สุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์, ดร.แพทย์หญิงปานใจ โวหารดี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำทีมเข้าร่วมนำเสนอแผนการวิจัยเพื่อยกระดับการสืบสวนคดีอุบัติเหตุจราจรเพื่อการป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร การประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้จัดขึ้นโดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปสู่การทำวิจัยและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อสร้างระบบ Alert แจ้งเตือนอุบัติเหตุจราจรและผลักดันนโยบายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร

          โดยมีเครือข่าย Road Safety Thailand เช่น ทีมวิจัยจาก โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทีมวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมระดมความคิดเห็นด้วยที่โรงแรมอมารีแอร์พอร์ท ดอนเมือง

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด