นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

30 ต.ค. 2562 11:24 น. 85 ครั้ง

            เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖2 กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อ “โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมี พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน

          ทั้งนี้ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำคณะเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ ดังกล่าว ณ บริเวณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยรับบริจาค

         

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด