นิติวิทย์ฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562

30 ต.ค. 2562 11:39 น. 100 ครั้ง

            วันที่ 27 ตุลาคม 2562  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำโดย พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          ในช่วงเช้า มีพิธีสมโภชน์องค์พระกฐิน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯ ช่วงบ่าย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วม
ในพิธีฯ

          โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำปรึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และร่วมจัดตั้งโรงทานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนภายในงานตลอดวัน

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด