• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

ตัวอย่างการทุจริตที่พบบ่อย ตอนที่ 3 การเบิกเบี้ยประชุม

ลงวันที่ 31 ต.ค. 2562 16:34 น.

จำนวนผู้อ่าน 422 คน