นิติวิทย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากร ในการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Investigation and Criminal Prosecution of Child Abuse”

1 พ.ย. 2562 17:17 น. 101 ครั้ง

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.สุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อคดีทารุณกรรมและล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ในการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “Investigation and Criminal Prosecution of Child Abuse” จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ ไซเดล ประเทศไทย (Hanns Seidel Foundation) ณ ห้องพลอย ชั้น ๑๑ โรงแรมวินเซอร์ สูท สุขุมวิท ๒๐

ทั้งนี้ ดร.สุธิดาฯ ได้กล่าวในการสัมมนา ถึงการนำนิติวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะ ในกรณีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและสื่อลามกอนาจารเด็ก พร้อมทั้งความสำเร็จของคดีที่เป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานจนสามารถนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและมีแนวทางการปฏิบัติสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อและครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมี Bernhard Egger, Central Investigation Services Division, State office of Criminal Investigation Bureau, Munich, Federal Republic of Germany ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ  ประกายหงษ์มณี รองผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ Tomas Mueller, Deputy Executive Director-Network Development and External Relations at ECPAT International ร่วมเป็นวิทยากร

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด