นิติวิทย์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพนิรนาม ณ สุสานสว่างอริยะธรรมสถาน จังหวัดนครนายก

1 พ.ย. 2562 17:22 น. 145 ครั้ง

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำโดยพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ และนายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพนิรนาม ณ สุสานสว่างอริยะธรรมสถาน จังหวัดนครนายก

สืบเนื่องจากกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดเก็บโครงกระดูกศพนิรนามที่ฝังอยู่ในสุสานขึ้นมา เพื่อการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลเพิ่มเติมและเก็บรักษาโครงกระดูกศพนิรนามให้คงสภาพสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคลต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน และอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเสมอภาค เกิดความเชื่อมั่น เป็นธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด