ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1 พ.ย. 2562 18:53 น. 633 ครั้ง

เอกสารแนบ