ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกันยายน 2562

2 พ.ย. 2562 11:14 น. 487 ครั้ง

1) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2) ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

3) ด้านการอำนวยความยุติธรรม