ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล “The Choice Award”

6 พ.ย. 2562 10:58 น. 200 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม และศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอเชิญชวนสมัครขอรับรางวัลThe Choice Award ประจำปี ๒๕๖๓

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด