สยจ.สกลนคร ให้คำปรึกษากฏหมายแก่ประชน นัดไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท และสอบถามความคืบหน้า

8 พ.ย. 2562 13:16 น. 98 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร (1) ให้คำปรึกษากฎหมาย กรณียื่นเอกสารเพิ่มเติมขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ, (2) กรณีหนี้นอกระบบ, (3) สอบถามความคืบหน้า กรณีขอค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ, (4) สอบถามการยื่นขอรับค่าทดแทนจำเลยในคดีอาญา, (5) นัดไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณีกู้ยืมเงิน (คู่กรณีไม่มาตามนัด) (6) และนัดผู้ร้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี รวมจำนวน 8 ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด