สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

8 พ.ย. 2562 14:41 น. 60 ครั้ง

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสุธีรวัชร เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องฟินิกส์ ๓-๖ อาคาร อิมแพ็ค  เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ และโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด