สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

8 พ.ย. 2562 14:52 น. 537 ครั้ง

  8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด และที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชน จำนวน 3 ราย ดังนี้

ปรึกษากฎหมาย

-คดีแพ่ง 1 ราย 

-คดีอาญา 2 ราย

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด