สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้คำปรึกษากฎหมาย และรับคำขอไกล่เกลี่ย

8 พ.ย. 2562 15:56 น. 518 ครั้ง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ให้คำปรึกษากฎหมาย จำนวน 4 ราย กรณีละเมิด, กักขังหน่วงเหนี่ยว, ประกันชีวิต, ครอบครัว และรับคำขอไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท จำนวน 1 ราย กรณีละเมิด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด