สยจ.มหาสารคาม "ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย"

8 พ.ย. 2562 16:01 น. 628 ครั้ง

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ดังนี้ (๑) พ.ร.บ.ค่าตอบผู้เสียหายฯ จำนวน ๒ เรื่อง (๒) ปรึกษากฎหมาย จำนวน ๔ เรื่อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด