กระทรวงยุติธรรม รับเรื่องจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับสถานบันเทิง ที่เคยถูกสั่งปิดกิจการแต่ลักลอบกลับมาเปิดใหม่ในพื้นที่เดิม

8 พ.ย. 2562 16:36 น. 684 ครั้ง

เสาวลักษณ์ / ข่าว

พิษณุ / ถ่ายภาพ และออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ