TIJ จัด RoLD Forum เปิดประเด็น Tech & Transparency สร้างความเชื่อมั่นในสังคม

8 พ.ย. 2562 17:22 น. 78 ครั้ง

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development – RoLD) รวมทั้งหมด 3 รุ่น เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ รวมทั้งนักวิชาการจากหลากหลายสาขา ได้เข้ามาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์สังคมที่มีหลักนิติธรรมเป็นรากฐาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

 

 

“ในปีนี้ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากหลักสูตร RoLD และสร้างสรรค์สังคมนิติธรรม TIJ ได้จัดโครงการ RoLD Forum ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้มีอุดมการณ์เดียวกันจากทั้ง 3 รุ่น ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม RoLD ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอ หรือกลยุทธ์ในการแก้ไขประเด็นปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม การป้องกันอาชญากรรม การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันจะสามารถนำไปขับเคลื่อนหรือต่อยอดเป็นแนวคิดเชิงนโยบาย และผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าว

 

 

ประเดิมประเด็นแรกของ RoLD Forum ไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่การเสวนาในประเด็น Tech & Transparency โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ก้อง พณชิต กิตติปัญญางาม CEO/Co-Founder, ZTRUS President of TTSA และ ดร.ภูมิ ภูมิรัตน กรรมการผู้จัดการ KQ Consulting Co., Ltd เป็นผู้อภิปราย ขณะที่ คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ และหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจตลอดรายการ อาทิ Hackatax กับการเปลี่ยนวิธีคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแก้ปัญหาการจัดเก็บภาษีให้เป็นธรรม ความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ดร.ก้อง กล่าวถึง การจัดงาน Hackatax ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ Hackathon ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของภาครัฐ ที่ต้องมีการทำธุรกรรมกับประชาชน ซึ่ง Hackathon สามารถปลดล็อคความคิดของภาครัฐ และสร้างความไว้ใจระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้มากขึ้น และเป็นการลดต้นทุนในการทำ KYC (Know your customer)

 

 

นอกจากนี้ ดร.ภูมิ ได้กล่าวเสริมด้วยว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Digital ID – NDID) ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยี infrastructure ที่จะเข้ามาช่วยในการ confirm และสร้างความเชื่อใจระหว่างผู้ที่ติดต่อกันทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างภาคธุรกิจกับประชาชน ภาครัฐต่อประชาชน เป็นต้น

 

ผู้สนใจสามารถรับชมคลิป RoLD Forum : Tech & Transparency ฉบับเต็มได้ที่ YouTube Channel:  TIJJustRightChannel https://www.youtube.com/watch?v=q4Mhy-W8qI0