การแก้ปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เร่งปราบปราม ยุติธรรมร่วมกับตำรวจ เร่งมาตรการเชิงรุกเน้นป้องปราม เพื่อตัดวงจรยาเสพติดในระดับชุมชน ไม่ให้ลามไปในระดับชาติ

9 พ.ย. 2562 14:32 น. 160 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ