สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมอำเภอเกาะสมุย จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม

11 พ.ย. 2562 10:27 น. 175 ครั้ง

                                               เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ตามโครงการ THURSDAY VERY NICE "พฤหัสทัศนาทร" ครั้งที่ ๒ โดยบุคลากรจะทำกิจกรรมร่วมกัน ทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน เพราะที่ทำงานคือบ้านอีกหลังเราต้องช่วยกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งของเจ้าหน้าที่และประชาชน ทั้งนี้ขอขอบคุณเทศบาลนครเกาะสมุย สนับสนุนต้นไม้ชื่อหนวดปลาหมึกและต้นไม้อีกหลายชนิดในกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ในวันนี้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด