สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม กรณี ถูกรถชนเสียชีวิต ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

11 พ.ย. 2562 10:33 น. 239 ครั้ง

                                              เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย โดยพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้บริการประชาชนโดยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ขั้นตอนและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กรณี ถูกรถชนเสียชีวิต จำนวน ๒ ราย ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด