สยจ.พังงา ให้บริหารด้านการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม

11 พ.ย. 2562 14:10 น. 65 ครั้ง

           เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มีผู้มาติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา เพื่อขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมในการขอทนายความและค่าทำเนียมศาล เรื่องขอตั้งผู้จัดการมรดกและฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร และยุติธรรมจังหวัดพังงาได้แนะนำเกี่ยวกับเอกสารและให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือจัดเอกสารเพื่อนำมาประกอบในการพิจรณาคำขอต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด