สยจ.สกลนคร ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

11 พ.ย. 2562 14:39 น. 164 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร (1) ให้คำปรึกษากฎหมาย เรื่องที่ดินพิพาท, (2) เรื่องการยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา, (3) เรื่องนิติกรรมสัญญาซื้อขายที่ดิน, (4) เรื่องเอกสารและติดตามเรื่องการประกันตัวชั่วคราว (5) และเรื่องนิติกรรมสัญญาขายฝากที่ดิน รวมจำนวน 8 ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด